Ekologická likvidace automobilů / autovraků - ZDARMA


Dle typu automobilu, zejména šrotové váhy a zda-li nám Vůz přivezete na provozovnu, možný příspěvek 500 - 3300 Kč

Zdarma provedeme ekologickou likvidaci Vašeho automobilu. Ekologicky likvidujeme automobily všech značek, osobní i nákladní.

Vystavení protokolu o ekologické likvidace je samozřejmostí.

Potřebné doklady k ekologické likvidaci:

  1. občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti
  2. plnou moc vystavenou vlastníkem (provozovatelem) autovraku v případě, pokud má dojít k převzetí od osoby, která není vlastníkem (provozovatelem)
  3. rozhodnutí v dědickém řízení, pokud došlo k úmrtí vlastníka nebo provozovatele vozidla
  4. originál technického průkazu vozidla

Nabízíme:

možnost odvozu kompletních nepojízdných osobních vozidel našimi vlastními dopravními prostředky. V tomto případě je likvidace vozidel zdarma. Zdarma je také odvoz tohoto vozidla z Ústí nad Labem, Teplic a Děčína. Cena za odtah vozidla v blízkém okolí je individuální, většinou však do 1000 Kč.

Při využití možnosti odvozu naší vlastní technikou Vám nabízíme možnost elektronicky si domluvit termín odvozu Vašeho nepojízdného vozidla, dále nahlásíte veškeré potřebné údaje z velkého TP. Před příjezdem budete telefonicky informováni o přesném čase příjezdu a po naložení a zkontrolování shody údajů v technickém průkazu vozidla Vám bude předáno „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“.

KONTAKTUJTE NÁS
JEŠTĚ DNES

likvidacebs@seznam.cz